Örebro distrikt

Örebro distrikt

Styrelse

Ordförande

Barbro Resare
Tel: 0580 32078

Vice Ordförande

Elof Eriksson
Tel: 0580 32079

Sekreterare/skolansvarig

Wiveca Stopp
Tel: 0580 20041
Mejl: [email protected]

Kassör

Eskil Stopp
Tel: 0580 20041