Hej alla medlemmar i Föreningen Norden!

På Nordens dag den 23 mars kl 13.00–14.15 anordnar Föreningen Norden och Svenska institutet webbinariet:
Så uppfattar de nordiska länderna varandra – och hur påverkar det samarbetet. På webbinariet presenterar
Svenska institutet och Föreningen Norden var sin ny studie vilket följs av intressanta diskussioner och fördjupade samtal om framtiden för det nordiska samarbetet.

Så anmäler du dig
Webbinariet är kostnadsfritt och vi välkomnar dig som medlem och övrig allmänhet att delta digitalt via en direktsändning. Anmäl dig här för att få länk till sändning.

Program och inbjudan
Du hittar hela programmet i den bifogade inbjudan samt på vår hemsida. Bjud gärna in intresserade personer genom att dela den bifogade inbjudan, eller genom att dela länken till vår hemsida:

https://norden.se/webbinarium-sa-uppfattar-de-nordiska-landerna-varandra-och-hur-det-paverkar-samarbetet/

Titta på webbinariet i efterhand
Webbinariet kommer att spelas in och finnas tillgänglig på vår hemsida, för dig som inte har möjlighet att delta vid direktsändningen.

Hoppas vi ses!

Hälsningar,

Veronica Öhlund
Projektledare medlemsservice Föreningen Norden