Ordföranden har ordet!

Ordf. Torgny Larsson

Covid-19 – ett hot mot det nordiska samarbetet?

Visionen ”Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade regionen” antogs av de nordiska statsministrarna hösten 2019. Nu ett år senare har coronapandemin skakat om det nordiska samarbetet. Stängda gränser och misstänksamhet har blivit vardag. Allt detta speglas på ett bra sätt i ett webbseminarium som vi länkar till ”Samarbetet i Norden – nu och framåt.

Vår förbundsledning med ordföranden Åsa Torstensson och generalsekreteraren Josefin Carling har skrivit i en debattartikel krävs att det tillsätts en samnordisk kommission som utvärderar vad som skett under krisen. Vi måste tillbaka till grunderna för det nordiska samarbetet och en handlingsplan sätts upp för framtiden. Det vi stolt säger är den nordiska modellen är satt under press. Tilliten det nordiska guldet är ifrågasatt.

För några år sedan publicerade tidningen The Economist en bild på en viking med rubriken ”The next supermodel”. Tidningen konstaterade att den nordiska samhällsmodellen har klarat sig förvånansvärt bra efter finanskrisen 2008 och undvikit ekonomiska kriser som främst drabbade södra Europa.

Nordens ledare kunde efter det sträcka på sig. Våra samhällen fungerade trots alla problem vi upplevde i vardagen. Återigen står modellen inför stora utmaningar som i grunden hotar att stöpa om modellen och som kräver åtgärder för att modellen ska kunna överleva.

De nordiska länderna har en generell och i huvudsak skattefinansierad välfärd med väl utbyggda socialförsäkringar och omställningsskydd och kompetensutveckling. Ansvarfull ekonomisk politik är ryggraden utan stora underskott men med ambitionen att balansera konjunkturen och upprätthålla en hög sysselsättning och låg arbetslöshet i hela befolkningen. Modellen bygger också på en grundligt organiserad arbetsmarknad. Starka fackliga organisationer förhandlar och sluter kollektivavtal med dito starka arbetsgivarorganisationer. I andra länder är man mer beroende av lagar och regler för att styra upp arbetsmarknaden.

Allt detta hänger ihop. Stora förändringar av den helheten i något av dessa utgångpunkter hotar välfärdsbygget.

Vi ska göra vad vi kan för att föra debatten om de nordiska frågorna.

Två höjdpunkter i vår verksamhet kan inte genomföras på sedvanligt sätt.

Kura skymning och en försmak om julen kommer här i ett videoklipp med Gunnar Uddén. (youtu.be/Y-n2DPeo7qs )

Inte heller blir det något julmys med det galna lotteriet.

Nu gäller det att hålla i och hålla ut!

Torgny Larsson