Kura skymning

Digitalt kura skymning!

Inte mycket är som det brukar. Få traditioner går att upprätthålla när Covid-19 ger sig till känna. Inte heller kura skymning blir som det brukar. Vi har dock försökt göra det bästa av situationen och spelat in Gunnar Uddén när han läser årets text. Följ länken här intill så kommer du till Gunnars högläsning! https://youtu.be/Y-n2DPeo7qs