Samarbete i Norden i nutid, dåtid och framtid

För en liten tid sedan arrangerade Föreningen Norden ett webinarium om Nordiskt samarbeta genom tiderna. Deltar gör bland andra utrikeshandelsministern tillika Nordenministern Anna Hallberg. Webinariet kan du se om du klicka på länken nedan.

https://player.vimeo.com/video/463715436