Poddserie om åldersvänliga städer i Norden

Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre i befolkningen ökar. Detta ställer krav på våra samhällen – alltifrån hur vi planerar utemiljöer, bostäder och kommunikationer till hur vi motverkar ofrivillig ensamhet och skapar gemenskap.

Om detta handlar en ny poddserie – Den åldersvänliga staden – som nu finns tillgänglig i sex avsnitt. Nordens välfärdscenter, en institution under Nordiska ministerrådet står bakom serien och det är seniorrådgivaren Ann Jönsson och journalisten Ted Bergdahl som gjort programmen.

Podcastserien behandlar följande ämnen:

Ålderism/attityder till äldre människor
Gemenskap och att motverka ensamhet
Medborgardialog
Välbefinnande
Samhällsplanering
Bostäder

I podden medverkar politiker, forskare, arkitekter, tjänstemän och representanter för ideella organisationer. Frågeställningar som tas upp är hur vi vill bli bemötta som äldre, hur vi vill bo, vad som är viktigt att ha i närområdet, vad vi vill kunna bestämma över. Intervjuer om hur vi vill åldras har också gjorts med ”människor på gatan” i nordiska städer.

Syftet med poddserien är att förmedla kunskap om åldersvänliga städer i Norden och att skapa intresse och engagemang kring det arbete som pågår.

Podden vänder sig till politiker, tjänstemän i kommuner, pensionärsrörelsen och till en intresserad allmänhet.

Du finner programmen här:

https://nordicwelfare.org/nyheter/lyssna-pa-var-poddserie-om-aldersvanliga-stader/

Ps. Följ oss gärna på Facebook:

https://www.facebook.com/foreningennordenorebro