Föreningen Norden 100 år!

Under hela året 2019 firas det runt om i vårt land! Föreningen Norden fyller 100 år! Vid Nationaldagsfirandet på Skansen fick förbundet mottaga en svensk flagga av kungen.

I Örebro bildades vi något senare närmare bestämt 5 november 1931. Första styrelsen var fylld av dignitärer. Eller vad sägs om följande styrelse:

-Landshövding Hasselroth

-Flickskoleförståndarinnan fröken Hanna Bratt

-Bruksdisponent Hans Th. Holm Bofors

-Häradshövding G. Lindguist

-Rådman G. Tisell

-Fildr. Erik Timelin

På första mötet närvarade också FN förbundets ordförande Regeringsrådet Thulin.

Landshövdingens inledande anförande hade titeln Nordens idé. ”… i vår tid finns ett ord på allas läppar, ett ord som ofta klingar likt en lösen: ordet Samförstånd. Det talas städse om samförstånd mellan arbetare och arbetsgivare, mellan olika klasser, mellan europeiska såväl som alla nationer. Ser man dock närmare på resultatet synes det dock ofta som om detta i praktiken ännu skulle ha blivit skäligen ringa; men det gäller att icke förtröttas”

Därefter följde ett norskt fördrag med filmvisning ”Bergen og de vestnorske fjorde”.
Mötet avslutades pampigt med ett fyrfaldigt leve för samförstånd i Norden – och kraftfullt hurrarop för landshövdingens tal.

Ledorden för föreningen första år var HJÄLPA – LÄRA – KÄNNA.
Exempel på möten och aktiviteter kan nämnas: Isländs dag med gymnastik o glimabrottning. Hela konserthusets golv skakade.

Norsk afton och Nordensdag
1942 föreläste den landsflyktige professorn Fredrik Paasche om samhörighet. Han berättade att känslan om samförstånd funnits sedan 1100-talet med det isländska folket som förmedlare . Mycket var gemensamt såsom rättens helg och böndernas frihet. I den gamla västgötalagen var det tex dyrare att döda en norrman eller dansk än en engelsman, tysk eller vilken utlänning som helst.

Skandinavisk cabaré
Sista riktiga kriget ägde rum 1814 senare kom unionsupplösningen där inget skott lossades.
Kortkurs i danska genomfördes 1944. Skandinavisk cabare´ genomfördes regelbundet.
1945 kunde man se debattartiklar av Gösta Strandell o Bertil Waldén på temat ”Flyktingarnas sista jul i Sverige”.

Slutet av fyrtiotalet engagerade sig föreningen i utvecklingen av vänortsutbyte.
Till och från återkommer den frågan med olika kraft.

Dagens verksamhet har ett grundschema med innehållsrikt årsmöte, Nordiskt gästabud, Kura skymning under Nordiska bibliotektsveckan samt ett uppskattat julmys som avslutning av årets aktiviteter.
I år har vi kryddat det med deltagande vid Örebrocupen i fotboll samt Live at hearth. Blir också en nordisk film festival 15 – 17 november på den kommunala biografen Roxy