Nordiskt gästabud

Ann Linde och Lars Ströman

 

 

 

 

 

Under 2019 firar Föreningen Norden 100 år som förening. Föreningens årligen återkommande nordiska gästabud var i år därför lite extra högtidligt när Nordenministern Ann Linde och Lars Ströman, politisk redaktör på Nerikes Allehanda deltog på gästabudet.

Ann Linde inledde med att konstatera att många problem i det nordiska samarbetet som fanns när hon inledde sin politiska bana fortfarande finns kvar, bland annat nämndes olika gränshinder. Men nu ska det bli ändring på det. Under de kommande åren är målet att tio gränshinder per år ska lösas. Frågor som är

är angelägna och där mer nordiskt samarbete behövs är, enligt ministern, säkerhet, klimat och digitalisering.

Lars Ströman var å sin sida mer tveksam till det nordiska samarbetet och pekade på ett allt mer splittrat Norden och där de nordiska länderna spretar allt mer samtidigt som EU blir allt mer samlat. Med tanke på nordens splittring menade Ströman att ett nordiskt block i EU inte är möjligt.

När diskussionen var över stod det klart för deltagarna på gästabudet att ministern och redaktören hade olika syn på det nordiska samarbetet. Under den efterkommande middagen hade vi många intressanta inlägg och repliker att diskutera vidare.