Ordförande har ordet

Vad kan väl en kväll på Slottet vara om inte alldeles underbar. Maria Larsson som värd och hennes företrädare Gerd Engman som mötesordförande var en perfekt inramning av vårt årsmöte med rekordmånga deltagare.

I Slottets trygga miljö fick vi till livs dess betydelse bland annat i orostider i Sverige. Mycket handlar ju om en svårt situation i hela Europa med en historisk stor flyktingström från de krigsdrabbade områdena i och kring Syrien. De nordiska länderna och EU har svårt att gå i takt och agera solidariskt. Nordentanken och vikten av att slå vakt om välfärdsstaten blir grundläggande för att klara av kriser som vi upplever nu.

Trots flyktingdöd på Medelhavet, kriget i Syrien och terrorattentaten i Paris så var 2015 ett av de bästa åren hittills för mänskligheten. Sett till situationen för hela mänskligheten pekar mycket åt rätt håll. Livskvaliteten har ökat för miljontals människor tack vare tekniska landvinningar, goda politiska beslut och medicinska framsteg.

För 25 år sedan led 19 procent av världens befolkning av undernäring.I dag har andelen sjunkit till 11 procent. Det betyder att flera hundra miljoner människor har fått det bättre när det gäller det mest basala behovet.

För några månader sedan slog Världsbanken fast att mindre än tio procent lever i extrem fattigdom (mindre än 17 kronor om dagen) – för första gången någonsin.

Världens barn har fått det bättre på flera sätt. Sedan 1990 har barnadödligheten minskat med hälften tack vare satsningar på bättre vård. Konkret innebär det att sju miljoner fler barn under fem år överlever.

Nio av tio barn i världen går dessutom i skolan. Vid millennieskiftet saknades 100 miljoner i grundskolan. För 2015 är den preliminära siffran 57 miljoner.

För drygt ett år sedan visade prognoser att mer än en miljon människor i Västafrika kunde smittas av ebola

under det pågående uppbrottet i Liberia, Sierra Leone och Guinea. I november 2015 rapporterades fyra nya fall. Ett vaccin testat i Guinea visar mycket goda resultat. I augusti förklarades Afrika fritt från polio. Inte ett enda nytt fall har rapporterats sen dess. Den dödliga sjukdomen, som 1988 drabbade 350.000 människor finns nu bara i två länder – Afghanistan och Pakistan.

Utvecklingen i länder som Saudiarabien och Iran beskrivs också i positiva ordalag. Den 12 december fick kvinnorna i Saudiarabien för första gången delta i lokalval – både som kandidater och väljare.

Avtalet om Irans kärnenergiprogram kan också lyftas fram som tecken på att det går att hitta fredliga lösningar på komplicerade problem på den internationella arenan.

Det som nog toppar 2015 är klimatavtalet i Paris. Världens länder enas om ett avtal som bland annat syftar till att minska utsläppen av koldioxid och öka satsningarna på alternativ energi.

I USA får de otaliga masskjutningarna stor uppmärksamhet medan utvecklingen över tid visar att våldsbrotten minskat dramatiskt. Jämfört med 1995 anmäls 600.000 färre brott, en minskning med 35 procent.

Enligt de färskaste siffrorna från FN minskade antalet mord i världen med sex procent mellan 2000 och 2012.

Det är sällan vi får en positiv bild av utvecklingen. I bland känns det nästan inte sant eftersom vi översköljs av annan nyhetsrapportering. Här har vi en viktig uppgift som folkbildande förening.

Tyvärr har vi ett och annat emot oss. När man botaniserar i Språkrådets lista på 2015 års nyord kan man bli pessimistisk. Ska ta två exempel: Faktaresistens – Förhållningssätt som innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot ens egen uppfattning, som  i stället grundas på till exempel konspirationsteorier.

Det andra är Nyhetsundvikare – Person som inte tar del av mediernas nyhetsrapportering.

Svårt att gradera detta men det går att filosofera över sakernas tillstånd.

Tur att föreningen Norden finns!

Torgny Larsson